Dumpster Divas

Dumpster Divas er en duo bestående av to samfunnsengasjerte damer som ønsker å gjøre verden til en bedre plass – både for dyr og mennesker. Helle Karlsdottir og Trine Duesund Urne møttes for første gang høsten 2015, og etter dette har de spilt i lag. De har et brennende ønske om rettferdighet – for jorda og alt og alle som lever her, og låtene bærer preg av det sterke engasjementet. Helle og Trine spiller jordnær og jovial musikk med flotte vokalharmonier. De bryr seg virkelig om det de synger om, og det skinner igjennom på scenen. De har spilt mye konserter samt spilt inn en del låter for å spre budskapet gjennom musikken, og de har fått gode omtaler for musikken sin i norsk musikkpresse og miljørettede blogger og nettsider.